Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 неутрален екологичен плик, който придава
ново значение на опазването на околната среда!

Envirelope envelopes are a world first
 
 
CO2 neutral envelopes take care of environment and nature.
Envirelope, a premium product for environmental friendliness
With the CO2 neutrally produced Envirelope envelope the little bird has a future.
...за да има малкият бъдеще!    
German English Dutch Czech Slowakisch polnisch ukrainisch norwegisch litauisch ungarisch
Приветстваме Ви със световната
премиера на Mayer-Kuvert-Network !


Envirelope е първият плик в света, който комбинира всички аспекти на опазване на околната среда. Естетичен и перспективен в качеството си, този плик не се различава от пликовете, направени от нормална хартия.

Поискайте своите мострени пликове на headoffice@bkuvert.com