Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 неутрален екологичен плик, който придава
ново значение на опазването на околната среда!

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Глобалното затопляне е опасна заплаха за Земята

Хората по света са загрижени за последствията от глобалното затопляне, които те сами са предизвикали. Автомобили, летателни апарати и заводи – всички те и много други допринасят за драстичното нарастване с 30 %  на концентрацията на парниковия газ от 19 век до наши дни. Въпреки, че, Протоколът на Обединените Нации Kyoto предвижда намаление на парниковия газ, емисите на CO2 продължават да нарастват.

Поради лидерските си позиции на Европейския пазар в производството на пликове, фирмите от  Mayer-Kuvert-network поемат отговорност и предлагат  CO2 неутрално произведен "екологичен плик", наречен Envirelope, като световна премиера.

С02 неутрално производство- какво означава това?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

През Януари 2009г., консултантската фирма ClimatePartner сертифицира групата от фирми Mayer-Kuvert-network за способността да произвежда CO2 неутрални пликове. Отделянето на CO2 в процеса на производството е значително намалено, поради налагането на различни мерки. Тези сертификати благоприятстват финансирането на различни проекти, свързани с опазването на климата, като инсталации, захранвани чрез водна или вятърна енергия. Проектите сами по себе си допринасят за намаляване на емисиите на CO2 в атмосферата на Земята. Това е процедура, която е ефективна и среща одобрение навсякъде по света!
 

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

Производство със  "Green Energy"

тъй като Mayer-Kuvert-network работи под мотото "първо редуцирай, после неутрализирай", при производството на Envirelope се залага и на екологичната електроенергия от възобновяеми енергийни източници. При производството на електроенергия чрез използването на "Green Energy", добита чрез силата на водата, СО2-емисии възлизат на 0 единици. За да бъде информиран потребителя за това, Mayer-Kuvert-network създаде свой собствен етикет "Green Energy", който се поставя на гърба на плика Envirelope.

Опазване на околната среда по време на производство

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Дълго преди този продукт да се появи на пазара, нашата група взе мерки за намаляване на емисиите на CO2 с 10,000 тона за година. Например, нашата марка  пликове MAILmedia е произведена с помощта на слънчева енергия и се пести енергия, като се прилага инфрачервено сушене.
 
По време на доставката емисиите на  CO2 се намаляват на половина, поради товарене на два етажа. При използване на пълната височина на камиона броят на експедиците се намаляват двойно.
 
Освен това използването на по-фино фолио за прозореца допринася за употребата на по-малко материал и по-малко брак.
 
Чрез използване на дъждовна вода за разреждане на мастилата  на водна основа и за изчистване на остатъци на лепила и мастила, както и манипулации по вътрешния печат, употребата на вода се намалява на половина. Отпадната вода се пречиства преди отвеждане в канализацията.

назад

 

Envirelope envelopes are a world first