Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 неутрален екологичен плик, който придава
ново значение на опазването на околната среда!

Информация за сайта

Mayer-Kuvert-network GmbH
Wannenäckerstraße 65
D-74078 Heilbronn
GERMANY
Phone number: +49 - (0)7131 / 728-0
Telefax: +49 (0)7131 / 172675
E-Mail: service@mailmedia.de
Internet: www.mailmedia.de

Bulgaria-Kuvert Ltd.
гр. Русе 7000, п.к.364
ул. “Тича” 15
тел. 082 / 845 123
тел./факс: 082 / 845 389
0887/ 589 760; 0888 / 551 230
e-mail: headoffice@bkuvert.com
Internet: www.bkuvert.com 

Управител: Thomas Schwarz

Регистриран в : Stuttgart
Регистрационен номер.: HRB 107111

ДДС номер.: DE216401016

Отговорен за съдържанието: Thomas Schwarz

Отговорност: Въпреки внимателната проверка ние не можем да поемем отговорност за външните линкове. За съдържанието на страниците, които са поместени като линкове са отговорни само онези, които са ги предоставили.

Pictures:
© Christian Grlica / Fotolia.com
© Marilyn Barbone / Fotolia.com

Webдизайн:
Scherlinzky GmbH - web & print design, Heilbronn


Envirelope envelopes are a world first