Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 неутрален екологичен плик, който придава
ново значение на опазването на околната среда!

Това прави Envirelope един уникален продукт по отношение на опазване на околната среда:

Неутралното CO2 производство при фирмите от Mayer-Kuvert-network играе важна роля за опазване на околната среда. Но Envirelope допринася много по-вече за това. Споменатите по-долу материали го правят екологичен плик, който придава ново значение на термина приятелското отношение към околната среда:

СО2 неутрална хартия Impact

 Envirelope is made of CO2-neutral Impact paper by Lenzing.

Envirelope е произведен от CO2 неутрална хартия Impact. Фирмите от Mayer-Kuvert-network я използват в цяла Европа. Тази хартия, която визуално не се различава от нормалната хартия, се състои от 100 % преработена хартия. Тя е произведена с минимум емисии на CO2  от 79 kг/тон. За сравнение, емисиите на CO2 при производството на хартия от свежи влакна е  500-750 кг/тон. Тези 79 кг са финансирани чрез програмите за намаляване на CO2.

Хартията Impact  е без грапавини, което означава, че няма остатъци от влакна или замърсяване. Поради високата степен на белота (103 ISO), няма осезателна разлика от нормалната хартия. Освен това, хартията е целокупна и няма частици, които се отделят от повърхността, и следователно е подходяща за печат.

Мастило EcoRecyColor за вътрешния печат, което се разгражда

Вярно или не? " Не може да се произвежда бяла рециклирана хартия от пликове." Това становище, което е било валидно при стартиране на процеса на рециклиране, сега вече е минало! В групата Mayer-Kuvert-network ние постигнахме напредък с нашия доставчик на мастила и създадохме флексо мастилото EcoRecyColor, което се отделя напълно. Поради тази нова формулировка, ние успяхме напълно да разделим фибрите на хартията от цветовете. Така, пликовете с вътрешен печат могат също да бъдат използвани в процеса на рециклиране за достигане на бял цвят на хартията. Това не беше възможно до сега, тъй като по време на разделителния процес цветът не можеше да се отдели напълно от хартията. Резултатът беше типичен сив цвят при рециклиране.

Новото мастило EcoRecyColor превръща този плик в един напълно рециклируем  продукт и в същото време осигурява сияеща бяла рециклирана хартия. Въпросът с вътрешния печат беше едно предизвикателство, което трябваше да се преодолее, за да се постигне пълната рециклируемост на пликовете.

Фолио за прозореца, направено от рециклируеми суровини

The window foil which is produced by EarthFirst can be completely decomposed. width=

Ние използваме фолио за прозореца на Envirelope, направено от рециклируеми суровини. То напълно се разгражда в органична среда и отговаря на стандарта EN 13432 за удостоверяване на възможност за биологично разлагане. Немски пощи АД потвърждават способността за машинно влагане на фолиото, доставено от EarthFirst със сертификат 3400 S 80682.

Лепила на водна основа

Ние използваме лепила на водна основа за производството на Envirelope и така при  рециклиращия процес  не се получават остатъци.

назад


Envirelope envelopes are a world first