Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 неутрален екологичен плик, който придава
ново значение на опазването на околната среда!

Envirelope is the world's first ecological envelope

Продуктова гама

Като доставчик на пълна продуктова гама, фирмите от групата Mayer-Kuvert-Network Ви предлагат повече от 400 артикула. Те са винаги налични на склад.

Следните пликове Envirelope са нови за продуктовата линия:

Бизнес плик Envirelope DL (110x220) силиконова лента с прозорец 75 гр/м2
Плик за влагане Envirelope 114 x 229 лепило          с прозорец 75 гр/м2
Плик за влагане Envirelope DIN C5 лепило          с прозорец 75 гр/м2
Плик за влагане Envirelope DIN C4 лепило          с прозорец 90 гр/м2

Ние сме горди да Ви представим като заинтересован клиент една изключителна оферта за абсолютно CO2 неутрална алтернатива!

Съдействайте за възстановяване на Земята и поискайте Вашите мострени пликове Envirelope
Свържете се с нашия местен търговски отдел, изпратете email на headoffice@bkuvert.com.


Envirelope envelopes are a world first